Thursday, September 28, 2023  

ਲੇਖ

ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲੀ ਜੈਵ-ਵਿਵਧਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਹਾਇਕ

August 24, 2023

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਤਹ ’ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜੀਵਾਣੂ ਤੱਕ। ਇਹ ਖੋਜ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੈਵ-ਵਿਵਿਧ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤਾਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਰੋਪੌਡ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਮਾਂ (ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਮੱਕੜੀ ਸੋਚੋ) ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਹਨ - ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਰੋਪੋਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਕਾਈਟ੍ਰਾਈਡੇ (ਮਿੰਨੀ ਕੀੜੇ ਵਰਗਾ) ਅਤੇ ਓਲੀਗੋਚਾਇਟਾ (ਕੀੜੇ), ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿਰਫ 770 ਅਤੇ 6,000 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ ਇਸ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਮਾਟੋਡ (ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ) ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੌਣੀ ਹੈ।
ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀਆਂ 430 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਮਾਂ (ਜਾਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਦੀਆਂ 5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਮਾਂ (ਜਾਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਚੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਹ ਕਾਰਜ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਗਟੇਲ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌਦੇ ਵਧਣ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕੋਰਾਈਜ਼ਲ ਫੰਜਾਈ (ਫੰਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਧਦੀ ਹੈ), ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਲੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਿਕਸਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਲ਼ੀਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਕਲੋਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੌਦੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਵਾਣੂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਢੱਕਣ, ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਰਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੋਣਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਕੇ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਨ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਉਹੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ "ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਡੰਡੈਂਸੀ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਨ, ਕਲੋਰਾਮਫੇਨਿਕੋਲ ਅਤੇ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ‘ਸੁਪਰਬੱਗਸ’ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੱਕ ਕਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਜੈ ਗਰਗ

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ